Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolarlık ve 46 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 72 milyon dolarlık, diğer sektörler 3 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolarlık net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolarlık, net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolarlık ve 458 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Haziran 2023 Ocak 2023 Şubat 2023 Mart 2023 Nisan 2023 Mayıs 2023 Haziran 2023 Ocak-Haziran
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -28.721 -10.615 -9.032 -4.580 -5.410 -7.840 674 -36.803
1. İhracat 125.794 19.226 18.407 23.370 19.059 21.283 20.353 121.698
2. İthalat 166.701 31.771 28.914 29.677 26.143 31.818 24.050 172.373
Mal Dengesi -40.907 -12.545 -10.507 -6.307 -7.084 -10.535 -3.697 -50.675
3. Hizmet Gelirleri 36.663 6.524 5.506 7.096 6.772 8.089 9.509 43.496
4. Hizmet Giderleri 18.782 3.940 3.328 4.113 3.785 4.109 4.490 23.765
Mal ve Hizmet Dengesi -23.026 -9.961 -8.329 -3.324 -4.097 -6.555 1.322 -30.944
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.623 772 716 873 835 981 779 4.956
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 8.615 1.165 1.546 2.227 2.128 2.301 1.578 10.945
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.018 -10.354 -9.159 -4.678 -5.390 -7.875 523 -36.933
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -703 -261 127 98 -20 35 151 130
B. SERMAYE HESABI -14 -14 -25 -10 -8 -16 -13 -86
C. FİNANS HESABI -4.366 -1.154 -3.322 -7.541 -369 1.184 -5.016 -16.218
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.512 592 327 503 439 520 300 2.681
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.990 734 850 976 1.223 609 435 4.827
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.214 658 742 6 335 648 -580 1.809
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -7.324 1.127 978 -1.030 -869 -764 1.217 659
11.1. Hisse Senetleri -3.358 -486 -185 -256 -37 -630 1.089 -505
11.2. Borç Senetleri -3.966 1.613 1.163 -774 -832 -134 128 1.164
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.239 3.627 -301 -2.097 -582 6.846 -1.840 5.653
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -5 0 0 -1 25 0 0 24
12.3. Bankalar 5.062 4.034 243 -1.667 178 4.726 -63 7.451
12.4. Diğer Sektörler 6.182 -407 -544 -429 -785 2.120 -1.777 -1.822
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 22.665 4.170 2.262 6.007 207 6.985 1.244 20.875
13.1. Merkez Bankası 4.005 561 528 5.296 945 5.093 -51 12.372
13.2. Genel Hükümet 377 -43 -211 10 -21 -49 -97 -411
13.3. Bankalar 8.545 1.901 1.578 1.184 62 332 2.149 7.206
13.4. Diğer Sektörler 9.738 1.751 367 -483 -779 1.609 -757 1.708
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -24.369 -9.475 -5.735 2.951 -5.049 -9.040 5.677 -20.671
D. NET HATA VE NOKSAN 12.021 134 1.058 -3.215 -3.114 -7.538 5.523 -7.152
GENEL DENGE 12.348 9.341 4.677 264 8.163 16.578 -11.200 27.823
E. REZERV VARLIKLAR -12.348 -9.341 -4.677 -264 -8.163 -16.578 11.200 -27.823
14. Resmi Rezervler -12.348 -9.341 -4.677 -264 -8.163 -16.578 11.200 -27.823
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0 0 0 0 0

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx