DSİ bekçi alımı başladı mı? Müracaat koşulları nelerdir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü güvenlik ve müdafaa hizmetleri için 21 farklı kentte 50 bekçi alımı yapılacağını duyurdu.Başvuru yapacak adaylar müracaat kurallarını araştırmaya başladı.

Devlet Su İşleri bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi takımı üzerinden bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının akabinde alınacak bekçilerin hangi koşulları karşılaması gerektiği merak konusu oldu.

Alımlarda KPSS kaidesinin olmayacağı açıklanırken, 18-40 yaş kaidesinin olduğu duyuruldu.

Başvurular ne vakit başlayacak?

Adayların 25 Temmuz 29 Temmuz tarihleri ortasında müracaat yapacakları açıklandı.Toplam 50 kişinin alınacağı işçi vilayet dağılımı şu formda;

Başvuru koşulları neler?

1- 2527 sayılı Kanun kararları gizli kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullarını taşımak.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

3- 18 yaşını tamamlamış olmak.

4- İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

5- Son müracaat tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet dokümanına sahip olmak

6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

7- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yeterince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik evrakı ve kartına sahip olmak

8- Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atamaya pürüzü bulunmamak

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.